Triệt xoá đường dây mua bán 6,2 triệu thông tin cá nhân

Đối tượng Lê Đất là người quản lí nhóm trong đường dây mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: CA.
Đối tượng Lê Đất là người quản lí nhóm trong đường dây mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: CA.
Đối tượng Lê Đất là người quản lí nhóm trong đường dây mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: CA.
Lên top