Triệt phá sòng bạc tại hội chợ thương mại Tây Nguyên- Đà Lạt

Sòng bạc công khai tại hội chợ trước ngày bị triệt phá.
Sòng bạc công khai tại hội chợ trước ngày bị triệt phá.
Sòng bạc công khai tại hội chợ trước ngày bị triệt phá.
Lên top