Triệt phá ổ nhóm làm giả hơn 1.500 con dấu, văn bằng, chứng chỉ

Mẫu bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ mà đối tượng làm giả, bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh BCA
Mẫu bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ mà đối tượng làm giả, bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh BCA
Mẫu bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ mà đối tượng làm giả, bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh BCA
Lên top