Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt hàng chục tấn than cám

Phương tiện các đối tượng dùng để chiếm đoạt hàng chục tấn than. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Phương tiện các đối tượng dùng để chiếm đoạt hàng chục tấn than. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Phương tiện các đối tượng dùng để chiếm đoạt hàng chục tấn than. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top