Triệt phá một kho tập kết ma túy tại TP. Hồ Chí Minh

Số thuốc lắc - ma tuý tổng hợp C04 thu giữ tại kho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC.
Số thuốc lắc - ma tuý tổng hợp C04 thu giữ tại kho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC.
Số thuốc lắc - ma tuý tổng hợp C04 thu giữ tại kho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC.
Lên top