Triệt phá đường dây sản xuất 2 tỉ đồng tiền giả

Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Lên top