Triệt phá đường dây mua ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

Công an đọc lệnh bắt 1 trong các đối tượng có liên quan. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt 1 trong các đối tượng có liên quan. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt 1 trong các đối tượng có liên quan. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top