Triệt phá cơ sở buôn "đồ tự vệ" qua mạng xã hội

Số vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Cao Chu Ninh. Ảnh CA TP
Số vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Cao Chu Ninh. Ảnh CA TP
Số vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Cao Chu Ninh. Ảnh CA TP
Lên top