Triệt phá 2 đường dây làm biển số xe giả và giấy tờ giả ngay tại “lò”

Các con số bằng sắt được các đối tượng sử dụng để dập biển số giả, cùng hàng chục con dấu giả mạo danh các cơ quan, tổ chức và hàng chục biển số mô tô, ô tô giả thu được tại lò sản xuất của Dương. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các con số bằng sắt được các đối tượng sử dụng để dập biển số giả, cùng hàng chục con dấu giả mạo danh các cơ quan, tổ chức và hàng chục biển số mô tô, ô tô giả thu được tại lò sản xuất của Dương. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các con số bằng sắt được các đối tượng sử dụng để dập biển số giả, cùng hàng chục con dấu giả mạo danh các cơ quan, tổ chức và hàng chục biển số mô tô, ô tô giả thu được tại lò sản xuất của Dương. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top