Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trên đường đi làm về, một trung úy công an bị đánh tử vong