Trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trung Dũng
Lực lượng chức năng vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trung Dũng
Lực lượng chức năng vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trung Dũng
Lên top