Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Hàn Đức Long, người bị tù oan 11 năm

Ông Hàn Đức Long được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Ông Hàn Đức Long được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.