Tranh giành khách khiến lái xe bị thương, một đối tượng bị khởi tố

Đối tượng bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.
Đối tượng bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.
Đối tượng bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.
Lên top