Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tranh chấp mối hàng làm ăn, dùng dao đâm chết bạn nghề