Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Điệp đã dùng búa và tuýp sắt đánh mợ ruột tử vong. Ảnh minh họa.
Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Điệp đã dùng búa và tuýp sắt đánh mợ ruột tử vong. Ảnh minh họa.
Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Điệp đã dùng búa và tuýp sắt đánh mợ ruột tử vong. Ảnh minh họa.
Lên top