Tranh cãi gay gắt bản quyền tác giả Thần đồng Đất Việt tại tòa phúc thẩm

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra căng thẳng. Ảnh: AT
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra căng thẳng. Ảnh: AT
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra căng thẳng. Ảnh: AT
Lên top