Trấn áp tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng phòng chống dịch

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top