Trạm trưởng kiểm lâm nhận tiền bảo kê gỗ lậu Phượng "râu"

Gỗ lậu Phượng "râu" được đưa về cơ quan kiểm lâm.
Gỗ lậu Phượng "râu" được đưa về cơ quan kiểm lâm.
Gỗ lậu Phượng "râu" được đưa về cơ quan kiểm lâm.
Lên top