Trại nuôi bò tự ý nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường bị phạt 1,25 tỉ đồng

Trang trại nuôi bò cao sản nhưng tự ý chuyển sang nuôi lợn của Công ty Khánh Giang gây ô nhiễm môi trường bị phạt 1,25 tỉ đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Trang trại nuôi bò cao sản nhưng tự ý chuyển sang nuôi lợn của Công ty Khánh Giang gây ô nhiễm môi trường bị phạt 1,25 tỉ đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Trang trại nuôi bò cao sản nhưng tự ý chuyển sang nuôi lợn của Công ty Khánh Giang gây ô nhiễm môi trường bị phạt 1,25 tỉ đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top