Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trai làng hỗn chiến, 1 người chết, 1 người nguy kịch