Trà Vinh: Phát hiện thêm đường dây trục lợi chính sách đồng bào thiểu số

Đồng bào Khmer huyện Trà Cú sinh sống bằng nghề trồng mía. Ảnh: T.LƯU
Đồng bào Khmer huyện Trà Cú sinh sống bằng nghề trồng mía. Ảnh: T.LƯU
Đồng bào Khmer huyện Trà Cú sinh sống bằng nghề trồng mía. Ảnh: T.LƯU
Lên top