Trà Vinh: Hết tiền xài, nhóm thanh niên U20 giả vờ ngủ lại nhà "bạn" U50 mới quen để giết người cướp tài sản

Đối tượng Trương Tuấn Kiệt (ảnh công an cung cấp)
Đối tượng Trương Tuấn Kiệt (ảnh công an cung cấp)
Đối tượng Trương Tuấn Kiệt (ảnh công an cung cấp)
Lên top