Trà Vinh: Bắt tạm giam một trưởng phòng công chứng