Trả tiền qua chốt kiểm dịch vào Quảng Ninh, 3 đối tượng bị tạm giữ

Lên top