Trả hồ sơ vụ sát hại nam sinh chạy xe Grab

Chủ tọa công bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sát hại nam sinh chạy xe Grab. Ảnh: Việt Dũng.
Chủ tọa công bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sát hại nam sinh chạy xe Grab. Ảnh: Việt Dũng.
Chủ tọa công bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sát hại nam sinh chạy xe Grab. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top