Trả hồ sơ vụ công ty thủy sản lừa ngân hàng hàng chục tỉ đồng

Ba bị cáo được cho là đã lừa đảo ngân hàng Đầu tư Phát triển Bạc Liêu hàng chục tỉ đồng.
Ba bị cáo được cho là đã lừa đảo ngân hàng Đầu tư Phát triển Bạc Liêu hàng chục tỉ đồng.
Ba bị cáo được cho là đã lừa đảo ngân hàng Đầu tư Phát triển Bạc Liêu hàng chục tỉ đồng.
Lên top