Trả hồ sơ điều tra vụ Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng ở Thái Bình

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra bổ sung vụ Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh ĐL
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra bổ sung vụ Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh ĐL
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra bổ sung vụ Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh ĐL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top