Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa vì không cấp phép nạo vét sông Đuống. Ảnh VOV.
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa vì không cấp phép nạo vét sông Đuống. Ảnh VOV.