TPHCM: Xử lý nhiều trường hợp quá khích 'ăn mừng" đội tuyển Việt Nam

Sau mỗi trận đấu Việt Nam chiến thắng nhiều đối tượng lợi dụng  cơ hội này rủ nhau đua xe trái phép.
Sau mỗi trận đấu Việt Nam chiến thắng nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội này rủ nhau đua xe trái phép.
Sau mỗi trận đấu Việt Nam chiến thắng nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội này rủ nhau đua xe trái phép.
Lên top