TPHCM: Vờ vào mua vàng rồi cướp hàng bỏ chạy

Đối tượng cướp tiệm vàng Ảnh: cắt từ clip
Đối tượng cướp tiệm vàng Ảnh: cắt từ clip
Đối tượng cướp tiệm vàng Ảnh: cắt từ clip
Lên top