TPHCM: Kiểm tra công ty cho vay qua app do một người Trung Quốc điều hành

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH dầu tư tư vấn tài chính Thái Bình Dương. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH dầu tư tư vấn tài chính Thái Bình Dương. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH dầu tư tư vấn tài chính Thái Bình Dương. Ảnh: CACC
Lên top