Tông xe vào Công an để "thông chốt" kiểm soát ở Ninh Thuận

Đối tượng Vương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an.
Đối tượng Vương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an.
Đối tượng Vương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an.
Lên top