Tổng kiểm soát phương tiện đường bộ: Người dân cần mang giấy tờ gì?

Tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh Cục CSGT
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh Cục CSGT
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh Cục CSGT
Lên top