Tổng kiểm soát các phương tiện giao thông: Hành khách cũng bị kiểm tra

Hành khách cũng có thể bị kiểm tra giấy tờ, đồ đạc. Ảnh Cục CSGT
Hành khách cũng có thể bị kiểm tra giấy tờ, đồ đạc. Ảnh Cục CSGT
Hành khách cũng có thể bị kiểm tra giấy tờ, đồ đạc. Ảnh Cục CSGT
Lên top