Tổng Giám đốc ở Nghệ An bị tố chiếm đoạt tài sản

Một dự án tại TP. Vinh do Công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An xây dựng. Ảnh: Ngọc Tuấn
Một dự án tại TP. Vinh do Công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An xây dựng. Ảnh: Ngọc Tuấn
Một dự án tại TP. Vinh do Công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An xây dựng. Ảnh: Ngọc Tuấn
Lên top