Tổng giám đốc lừa gần 100 người xuất khẩu lao động sang Nhật, đút túi tiền tỷ