Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Bị can Đoàn Quang Thanh, lừa bán ôtô để chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Đoàn Quang Thanh, lừa bán ôtô để chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Đoàn Quang Thanh, lừa bán ôtô để chiếm đoạt tiền tỉ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top