Tổng Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội bị bắt

Ông Võ Tiến Hùng. Ảnh cơ quan công an.
Ông Võ Tiến Hùng. Ảnh cơ quan công an.
Ông Võ Tiến Hùng. Ảnh cơ quan công an.
Lên top