Tống đại gia vào bệnh viện tâm thần để chiếm đoạt tài sản