Tổng cục Hải quan thông tin về hai vụ bắt ma túy đá xuyên quốc gia

Lô ma túy đá bị phát hiện ở Philippines. Ảnh: Thái Linh.
Lô ma túy đá bị phát hiện ở Philippines. Ảnh: Thái Linh.
Lô ma túy đá bị phát hiện ở Philippines. Ảnh: Thái Linh.
Lên top