Tóm gọn nam thanh niên giả gái để đi cướp điện thoại

Đối tượng đội tóc giả, mặc đồ phụ nữ giả gái để đi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC.
Đối tượng đội tóc giả, mặc đồ phụ nữ giả gái để đi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC.
Đối tượng đội tóc giả, mặc đồ phụ nữ giả gái để đi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC.
Lên top