Tội phạm và những “ông trùm” án ngàn tỉ

Phạm Công Danh có "bề dày" về tiền án và tiền sự trước khi gây ra những vụ trọng án hàng ngàn tỉ... !
Phạm Công Danh có "bề dày" về tiền án và tiền sự trước khi gây ra những vụ trọng án hàng ngàn tỉ... !
Phạm Công Danh có "bề dày" về tiền án và tiền sự trước khi gây ra những vụ trọng án hàng ngàn tỉ... !
Lên top