Tội phạm tham nhũng: Phá hoại “con voi”, thu hồi “con kiến“

Dương Chí Dũng trong phiên xử hồi năm 2014. Ảnh: Bảo Thắng
Dương Chí Dũng trong phiên xử hồi năm 2014. Ảnh: Bảo Thắng
Dương Chí Dũng trong phiên xử hồi năm 2014. Ảnh: Bảo Thắng
Lên top