Tội phạm ma tuý có xu hướng dịch chuyển sang miền Trung, Tây Nguyên

Cục trưởng C04 Bộ Công an - Đại tá Nguyễn Văn Viện (đứng) thông tin với báo chí tình hình phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Việt Dũng.
Cục trưởng C04 Bộ Công an - Đại tá Nguyễn Văn Viện (đứng) thông tin với báo chí tình hình phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Việt Dũng.
Cục trưởng C04 Bộ Công an - Đại tá Nguyễn Văn Viện (đứng) thông tin với báo chí tình hình phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top