Tội ác của nhóm sát hại nữ sinh giao gà qua lời khai của một bị cáo

Bị cáo Lường Văn Lả khai rành rọt hành vi cùng đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà.
Bị cáo Lường Văn Lả khai rành rọt hành vi cùng đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà.
Bị cáo Lường Văn Lả khai rành rọt hành vi cùng đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà.
Lên top