Toàn cảnh triệt phá đường dây xăng giả 200 triệu lít của Công an Đồng Nai

Ban chỉ đạo Chuyên án 920G chỉ đạo khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM ngày 9.3. Ảnh: Công an Đồng Nai
Ban chỉ đạo Chuyên án 920G chỉ đạo khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM ngày 9.3. Ảnh: Công an Đồng Nai
Ban chỉ đạo Chuyên án 920G chỉ đạo khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM ngày 9.3. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top