Tòa xử vụ tập đoàn FLC kiện báo Giáo dục Việt Nam

Nữ luật sư hỏi đại diện Công ty Hòa Bình (nam, đứng) tại phiên tòa sáng nay.
Nữ luật sư hỏi đại diện Công ty Hòa Bình (nam, đứng) tại phiên tòa sáng nay.
Nữ luật sư hỏi đại diện Công ty Hòa Bình (nam, đứng) tại phiên tòa sáng nay.
Lên top