Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

Ông Linh rời tòa sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
Ông Linh rời tòa sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
Ông Linh rời tòa sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
Lên top