Toà tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà

Bị cáo Phạm Công Danh có biểu hiện mệt nên tòa cho ra nhà lưu phạm để được chăm sóc y tế trong buổi xử sáng nay. Ảnh: T.S
Bị cáo Phạm Công Danh có biểu hiện mệt nên tòa cho ra nhà lưu phạm để được chăm sóc y tế trong buổi xử sáng nay. Ảnh: T.S