Tòa phúc thẩm bác nhiều kháng cáo trong vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phạm Công Danh.
Phạm Công Danh.
Phạm Công Danh.
Lên top